KontaktDodaj do ulubionych

    * Firma "SHADOW" istnieje od 2000 r., mie?ci si? w Pruszczu Gda?skim.

    * Zajmujemy si? g?ównie produkcja orurowa? ochronnych do wszystkich typów samochodów terenowych, dostawczych oraz vanów.

    * Wykonujemy je z najwy?szej jako?ci stali nierdzewnej (kwasoodpornej), polerowanej.

    * Nasze wyroby produkujemy z rur o ?rednicy od 60 d0 104 mm.

    * Charakteryzuje je estetyka oraz solidno?? wykonania, co zwi?ksza bezpiecze?stwo w razie kolizji.

    * Wi?kszo?? elementów monta?owych dostosowana jest do istniej?cych ju? otworów fabrycznych samochodu, co zmniejsza ingerencje w uk?ad jezdny.

    * Ka?dego klienta traktujemy indywidualnie, co daje mo?liwo?? dopasowania dowolnego modelu orurowania.